20 września zebranie wiejskie sołectwa Horyniec

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Horyniec-Zdrój do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się 20 września 2019 r. o godzinie 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju. Tematem przewodnim zebrania będzie budżet sołecki i jego wykorzystanie w roku 2020. Jeżeli macie pomysły na co można przeznaczyć środki zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu. Trzeba realnie oszacować koszty realizacji pomysłu i zgłosić wniosek podczas zebrania. Wniosek może złożyć sołtys, Rada Sołecka lub 15 mieszkańców sołectwa. Zapraszamy do uczestnictwa!