horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju :-)

Uzdrowisko Horyniec „pod młotek”

Uzdrowisko Horyniec, będące własnością skarbu państwa, który posiada 100% udziałów w spółce zostało wystawione na sprzedaż. Od dzisiaj (4 sierpnia) do 1 września Ministerstwo Skarbu Państwa będzie przyjmować w formie pisemnej deklaracje chętnych do nabycia całości prywatyzowanego pakietu udziałów, lub chcących nabyć część udziałów. Ze strony ministerstwa możemy poznać szczegóły finansowe:
Minister Skarbu Państwa […] zaprasza wszystkich zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia: 14.144 (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) zł każdy, stanowiących 89,26% kapitału zakładowego spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

„Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki, a także ewentualnie inne zobowiązania poza cenowe, m.in.: zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.” źródłowww.msp.gov.pl

Okazuje się także, że do majątku spółki zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne. Zapewne chodzi tutaj o byłych właścicieli Horyńca, czy to wpłynie na prywatyzację Uzdrowiska? Zobaczymy już na początku września.

1 Comment

  1. Prywatyzacja dla samego Uzdrowiska Horyniec to raczej same korzyści, oby tylko odpowiednie osoby chciały je kupić 😉

Comments are closed.

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑