Dziś w Cieszanowie odbyły się dożynki powiatowe, tradycyjnie wybierano najpiękniejszy wieniec dożynkowy, Horyniec dał plamę, nie wystawił wieńca… parę wiosek jednak się zmobilizowało i efektem tego było drugie miejsce jednej z najmniejszych wiosek Horynieckiej gminy – Krzywego, gratulacje, oraz wyróżnienie dla Podemszczyzny. Dożynki jak zwykle udane, występy w Cieszanowskim amfiteatrze dały dużo folklorystycznych wrażeń, a jadło od kół gospodyń wiejskich jak zwykle smakowite, szczególnie krupnik na miodzie 😉