horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju :-)

Radni powiatu lubaczowskiego w Horyńcu

27 czerwca odbyły się obrady Rady Powiatu Lubaczowskiego, posiedzenie składało się z dwóch paneli. Część spotkania miała miejsce w sali starostwa a część wyjazdowa dzięki staraniom dr Marka Wiśniewskiego w gminie Horyniec – Zdrój. Już w lutym pojawiła się z jego strony inicjatywa mająca na celu skierowanie uwagi lokalnych działaczy na problemy mieszkańców gminy. Sesja wyjazdowa była okazją do przedstawienia władzom powiatu walorów przyrodniczych i turystycznych regionu.

Spotkanie przy cerkwi w Radrużu, która znajduje się pod opieką Muzeum Kresów w Lubaczowie było okazją do przybliżenia obecnej sytuacji w gminie a jednocześnie wskazało na ogromny potencjał turystyczny jakim jest architektura drewniana ziemi lubaczowskiej. O wyjątkowej wartości świątyni dowodził mgr Stanisław Makara, starszy kustosz i historyk sztuki, dyrektor wspomnianego już Muzeum Kresów, to jego starania kierują cerkiew na karty Światowej Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

Dr Marek Wiśniewski wręczył dyrektorowi Muzeum Kresów księgę pamiątkową dla cerkwi, życząc mu jednocześnie kolejnych spektakularnych sukcesów zawodowych. Walory turystyczne drzemiące w gminie Horyniec a także „zabytkowy” charakter dróg stały się tematem rozmów włodarzy powiatu. Szkoda że sesję już w pierwszej części opuścił wójt gminy Horyniec–Zdrój.

(źródło www.roztoczewschodnie.pl)

fot. Wiesław Huk

11 Comments

 1. zajebiste podsumowanie 😀

 2. Wójtowi Gminy Horyniec – Zdrój – DZIĘ – KU – JE – MY!!!
  Za reprezentację naszych interesów jak zwykle na ‚WYSOKIM’ poziomie 😛

 3. Nasz Wójt jak zwykle pokazał klasę!!! To absolutnie w jego stylu!!!

 4. pewnie nic z tego nie miał 😉 więc czuł się „nieproszonym gościem” 😀 😀 pozdrowienia śle gienia, której bez wójta świat na lepsze się zmienia 😀 😀

 5. e tam pewnie kolega na stacji z flaszką czekał 😛

 6. Sądzę, że to tak zwane nieprzyjazne siły w owym paramencie powiatowym tak źle oddziałują, że trzeba wcześniej wyjść… ja bym walczył 😀

 7. PS – czasem system niektóre komentarze wstrzymuje, stad pojawiają się z opóźnieniem.

 8. Chociażby samo to, że sesja odbywała się na terenie gminy to zobowiązuje gospodarza do pełnej obecności. Jeśli nie formalnie to z poczucia obowiązku, jeśli nie z poczucia obowiązku to przynajmniej honorowo, a jeśli nie honorowo to przynajmniej na ściemę.
  Rozumiem, że gdzieś obok odbywała się ważniejsza sesja… ;P

 9. Żeby radny powiatu bardziej promował Horyniec i okolice niż Pan, Panie Wójcie to jest po prostu… smutne. Więcej zaangażowania w Nasze sprawy proszę, mniej olewania…!

 10. Czy ktoś wie co teraz będzie się działo w naszej mieścince skoro wójt nie dostał absolutorium? Tak się zastanawiam czy to rzeczywiście była słuszna decyzja….

 11. Skutki uchwały:
  Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy jest równoznaczne z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uchwała zostanie podjęta przed upływem dziewięciu miesięcy od wyboru wójta i nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji.
  Przed udzieleniem absolutorium komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje wnioskiem do rady w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia absolutorium. Nie udzielenie absolutorium może zajść zawsze bez względu na to czy taki budżet został wykonany czy nie.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591).

Comments are closed.

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑