* 2 i 3 lipca rusza w Horyńcu piknik „Horynieckie lato 2011” znamy już program:


2.07.2011

– godz.13.00 – akcja bezpieczne wakacje – deptak w Horyńcu-Zdroju
– godz. 14.00 – piknik dziecięcy – plac OSP w Horyńcu-Zdroju


3.07.2011 na stadionie:

– godz. 15.00 – piknik muzyczny

– godz. 19.00 – koncert „legendarnego” zespołu ,,NO TO CO” www.notoco.net.pl

– godz. 21.00 – koncert zespołu ,,SKANGUR” www.skangur.pl – poniżej teledysk Skangura:

 


* 29 czerwca o 19:30 znów odwiedza nas Operetka ze Śląska a 27 czerwca o 19:30 zespół folklorystyczny „Zbrucz” – nasi kuracjusze na pewno będą zadowoleni 😉

* Także 29 czerwca odbędzie się sesja rady gminy o godzinie 15:00, tematami poruszanymi na sesji będą między innymi:

– udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010

– zmiana planu odnowy Horyńca

więcej na stronie gminy: www.ughoryniec.iap.pl

* na stronie TVP odnajdziemy program informacyjny „Telenowyny” w języku ukraińskim (są napisy polskie) – na początku poruszany jest temat cerkwi w Gorajcu i w Radrużu, gdzie autorzy poruszają głównie kwestię: czy ikonostasy powinny być w muzeach czy cerkwiach. Link do materiału: www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/telenowyny

* na stronie www.nowiny24.pl – materiał w formie przewodnika o tytule: Wycieczka: W kręgu roztoczańskiej magii”.  Jest to propozycja wycieczki biorąca udział w konkursie „Samochodem po Podkarpaciu” – Pani Urszula Kopeć-Zaborniak z Kowalówki w swoim przewodniku prowadzi nas od Kowalówki do Nowin Horynieckich.

„Diabelski kamień” koło Woli Wielkiej