Projekcja filmu „Westerplatte” (1967; reż. S. Różewicz) oraz warsztat filmoznawczy „Westerplatte”. Filmowy obraz umierania świata prowadzony przez Pawła Stroińskiego – filmoznawcę z Zespołu Badań nad Filmem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Organizator: Fundacja Czułego Barbarzyńcy. Partnerzy: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju. Zadanie dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury (Program Kultura Dostępna).