Uroczystość ku pamięci pomordowanych mieszkańców Nowin Horynieckich

Organizacje patriotyczne, władze lokalne, mieszkańcy Nowin Horynieckich i zebrani goście oddali hołd pomordowanym mieszkańcom Nowin Horynieckich

19 sierpnia o 11:30 odbyła się w Nowinach Horynieckich uroczystość ku pamięci pomordowanych mieszkańców wsi przez bandy ukraińskie. Rozpoczęła się występem artystycznym horynieckiej młodzieży szkolnej.

Następnie głos zabrali: wicestarosta powiatu lubaczowskiego Wiesław Huk, który przekazał okolicznościową statuetkę na ręce o. proboszcza Waldemara Czerwonki, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Nowin Horynieckich, z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dla społeczności Nowin Horynieckich, która pielęgnuje tradycje patriotyczne. Potem wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis i Bolesław Dydyk w imieniu mieszkańców Piastowa, którzy wywodzą się z Nowin Horynieckich.

Po wystąpieniach, delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem. Organizacje patriotyczne, które brały udział w uroczystości to: Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański z gen. bryg. Wiesławem Wojtowiczem na czele i okręg Lubaczów z prezesem Tadeuszem Antonikiem na czele, oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Lubaczowie i Koło Emerytów i Rencistów z Horyńca-Zdroju.

Hołd oddali także wicestarosta powiatu lubaczowskiego Wiesław Huk, wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis z zastępcą Januszem Wużyńskim i Przewodniczącym Rady Gminy w Horyńcu-Zdroju Grzegorzem Woźnym. Nadleśniczy Robert Banaś z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo w Lubaczowie. Dorota Rachwalik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju im. Józefa Piłsudskiego z delegacją, Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich, sołtys Piastowa z mieszkańcami, oraz Mieszkańcy Nowin Horynieckich, którzy przeżyli mord w 1944 roku.

Na koniec o. proboszcz odprawił modlitwę ku pamięci pomordowanych. Po uroczystości pod pomnikiem, goście udali się na Mszę Świętą do kaplicy w Nowinach, gdzie o 12:30 modlono się w intencji pomordowanych mieszkańców wsi.

Dla tych, którzy chcą zaznajomić się z historią mordu w Nowinach Horynieckich artykuł na stronie: www.na.horyniec.info  – poniżej pamiątkowa fotografia z dwoma paniami, które przeżyły mord w Nowinach Horynieckich.

3 replies on “Uroczystość ku pamięci pomordowanych mieszkańców Nowin Horynieckich”

  1. Ale skąd milicjanta mundur wojskowy i ten stopień .Ale był wójt.pan proboszcz.nadleśniczy czyli to wszystko prawda

  2. Co to za kompromitacja władz gminy z tym generałem ? Brak znajomości przepisów ubiorczych ! Obwieszony jak chorągiewka jakimiś śmiesznymi blaszkami i otok czapki wykonany z troka od kaleson. Sądzę że tym panem powinna się zająć Żandarmeria Wojskowa i prokurator. Za obrazę munduru żołnierza WP i noszenie nienależnego stopnia jest paragraf !!!

Comments are closed.