Aktywne Pogranicze – do zdobycia granty 11 tys. dla organizacji i grup nieformalnych

Aktywne Pogranicze, to program w którym 10 młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub spółdzielni socjalnych z naszego powiatu otrzymać może dotacje w wysokości 11 tys zł na swój rozwój (w roku 2018- 5 tys i 2019 – 6 tys). Ważne, że nie jest wymagany wkład własny, a na dodatek taka organizacja oprócz pieniędzy otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa animatora – w naszym powiecie jest nim Marcin Piotrowski 510820 855 – lubaczow@aktywnepogranicze.pl
W gminie Horyniec-Zdrój pierwsze spotkanie informacyjne i szkolenie z uzupełniania prostych wniosków o grant zaplanowane jest na piątek 10 sierpnia godz. 13.00 – świetlica koło stadionu.
 
Wnioski można składać od 10 sierpnia do 31 sierpnia. Pieniądze będą dostępne już w połowie września – www.aktywnepogranicze.pl

Dodatkowe informacje o tym kto możne się ubiegać o grant:

Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Grupy nieformalne, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1. str.

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem). Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych, której cele statutowe dotyczą działań samopomocowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Priorytetu 1.

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Organizacja pozarządowa (tzw. patron) – to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna/ grupa samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma mikrodotacje na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

7 replies on “Aktywne Pogranicze – do zdobycia granty 11 tys. dla organizacji i grup nieformalnych”

  1. i jedno co w tym wszystkim jest jasne, że można uzyskać pomoc w ramach nieformalnej grupy niesamopomocowej lub samopomocowej i do uzyskania tej pomocy osobowość prawna nie jest wymagana i co to jest osobowość prawna to mniej więcej chodzi o to, że jak, kto korzystał z porady w sądzie to znaczy, że ma już osobowość prawną i może mieć problem z pozyskaniem jakichkolwiek dotacji i, że wpisane do rejestru KRS nie jest jednoznaczne z tym, że osobowość prawna może stanowić jakąkolwiek przeszkodę w uzyskaniu dotacji, a jak kto nie zrozumiał lub ma wątpliwości, czy zrozumiał może stworzyć nieformalną grupę samopomocową i dostać dotację w ramach formalnej grupy w ramach statutu określonego prawem, innymi słowy granotobiorca to grupa osób, która poprzez swoją działalność ma prawo do dodatkowych środków na swoją działalność

  2. i jak , kto nie zrozumiał to warto sięgnąć do map i tam odnaleźć tych no, koordynatorów i taki wyjaśni, gdzie szukać danych do sporządzenia wniosku o granta i to ,co najważniejsze , żeby aktywne działać tu, na tym naszym Pograniczu i w zasadzie to wszystko co można zrobić i teraz tylko czekać na rozpatrzenie wniosku i dalej aktywnie działać w ramach własnej wizji Pogranicza i potem tylko już patrzeć , że jaki reporter nie przepuści okazji, żeby całemu Podkarpaciu wyjaśnić, co to jest aktywne Pogranicze i tak właściwe to wszyscy mniej więcej wiedzą co to jest, że siedzi się na walizkach i takiemu tam reporterowi opowiada się, że jak fajnie, że tyle tych samolotów i, że no ten pociąg na tej stacji to jak ulał nam przypasował do realizacji naszej wizji i ten taki wagonik wąskotorowy z tą ciuchcią, no to takie coś to jest to i najważniejsza to, co jest w tym wszystkim to aktywność i każdy szuka swojego granta, po to, żeby wykazać się aktywnością i potem otwiera się rocznik statystyczny i tam wszystko jasne i najważniejsze to wyszukać swoją tabelę i swoje miejsce w tabeli i w takim statystycznym ujęciu to niestety wychodzi, że to całe spożycie to sprowadza się do jednego mianownika i tu niestety cała złożoność świata jakby na dalszym planie i z tabeli wychodzi, że i owszem spożycie mamy i tylko, że w karafce, w statystycznym ujęciu to my wypijamy ten taki przezroczysty płyn i jak tak popatrzeć na nazwę karafki i na efekt końcowy po spożyciu karafki to wychodzi na to, że spożycie daje ten sam efekt końcowy i uff,oczywiście można to ująć jaśniej i wprost to sobie powiedzieć i tylko mało kto, ma komu odwagę cokolwiek wprost powiedzieć i potem o, co się dzieje, żeby dostać granta to, trzeba iść po karafkę i jakoś skoordynować napis na karafce z odpowiednia karafką i oczywiście można to ująć nieco prościej i tylko mało kto umie wybrnąć i w pomroczności urzędniczych pism zobaczyć jasność i na karafce tylko logo i ten no, aplikacja na telefon i o, XXI wiek i słowo klucz to ciągle brzmi, kultura

  3. i tu w tym grancie chodzi o tę kulturę pozyskania grantu, żeby umieć ustawić się we właściwej kolejce do właściwego okienka i z pobieżnego czytania urzędniczego bełkotu wynika, że ogólnie brakuje nam jeszcze w szkołach jednego przedmiotu, lekcji prawa i sprawiedliwości, żeby w tym urzędowym plakacie dostrzec jakąś deskę ratunku, która uratuje nas od konsekwencji nieznajomości i nieumiejętności podporządkowania każdego ludzkiego odruchu w ramy prawa i potem mamy w codziennym życiu sytuacje, które skłaniają do refleksji, że wyjście z domu może stanowić zagrożenie dla ładu i porządku publicznego, a przepisy prawa i sprawiedliwości nie mają w sobie żadnego luzu i wręcz odwrotnie widać coraz większy rygoryzm i każde słowo to dolewanie oliwy do palącego ognia ustawowych regulacji, które wymagają od nas coraz większego podporządkowania życia w rozumienie przepisów prawa i potem taka sytuacja nas może spotkać, że proszę pani tu nie wolno parkować, bo tu grozi KK taki numer z takiego ustępu i co tu w takiej sytuacji można i jaki tu może nas uratować przepis i czy w ogóle możliwy jest jakikolwiek dialog i jakakolwiek poprawa w relacjach obywateli jako społeczeństwa budującego świat wspólnych wartości i czy świadomość przepisów prawa to bardziej przeszkoda niż pomoc w budowaniu relacji społecznych opartych na wzajemnym zrozumieniu siebie nawzajem i bagatelizowanie tego zagadnienia prowadzi do nieodwracalnych zmian w życiu społecznym, zmian w świetle, których coraz bardziej widać, że zanikają więzi przyjacielskie, rodzinne i coraz bardziej stajemy się dla siebie obcymi ludźmi, coraz bardziej oddalamy się od siebie nawzajem i musi nam wystarczyć nam dom pobytu dziennego, a rodzina tylko na zdjęciu i wszystko w porządku, mówimy, nie nic takiego wszystko w w porządku, tylko tego skypa jeszcze sobie zamontujemy i już tylko jedno pasmo szczęścia rodzinnego i przyjaciele do końca świata i to wystarczy na to mikrodotacja, w ramach walki w wykluczeniem i mamy klucz do szczęścia, świetlana przyszłość wprost ze światłowodu

  4. i dalej to widać, że brak nam jeszcze wielu kilometrów światłowodu i brak nam jeszcze wielu programów do zainstalowania w naszych smart-komputerach i jeszcze brak nam tego grantu, żeby to wszystko sobie nabyć w ramach promocji na realizację programu na mieszanie sobie w życiu tymi ułatwieniami, żeby do komputera podłączyć sobie całe to no, prawne zaplecze na rozumienie RODO i jeszcze parę innych przepisów, którymi nas atakują ci, no tacy różni apologeci walki z wykluczeniem i jak już to wszystko nabędziemy to możemy spokojnie patrzeć na swoją ten no, przyszłość, zupełnie spokojnie, bo tam w tym necie to tylko ludzie, którzy pomagają sobie nawzajem i tam same dobre intencje w światłowodzie czuć, bo przecież gdyby co złego, no to by nikt sobie tego nie nabywał za żadną cenę i można spać spokojnie, operator sieci czuwa nad naszym bezpieczeństwem i w razie czego da znać to sobie te darmowe minuty doładujemy na darmowe sms i mejle każdy wie, że na takie coś to mikrodotacja w zupełności wystarczy i tylko jak tak się zastanowić, to tak właściwe to, gdzie pan /pani pracuje i tu odpowiedź może nas zmylić, bo jak tak się przyjrzeć to my wszyscy za technicznych robimy przy obsłudze tego całego sprzętu i pin, jaki pin , no, ja się pytam jaki pin, pin na IQ, no ludzie, to tu też z pinem, ale z jakim , no a jaki to teraz i co pina trzeba się bać, ale dlaczego, że tych paru liczb się przestraszyć można, no to może jednak bójmy się tych 01 i tego całego systemu 01 i co to jest system dwójkowy, bo to tylko dwie liczby,01 i pin to też dwie liczy i wszędzie tylko 01 i ja stukam 9, a tu 01 wyskakuje i przed użyciem skonsultuj się animatorem systemu

  5. i tu taka ogólna reguła już istnieje, że najpierw to trzeba sobie w ramach tych mikrodotacji to laptopa zakupić, nie w ramach luksusu, ale dla normalnego funkcjonowania firmy w gospodarce rynkowej, w ramach istniejącego systemu prawnego, który nakłada na nas obowiązek elektronicznego przesyłania wielu danych i walka z wykluczeniem trwa i cały aparat państwowy nastawiony jest na tę walkę, żeby z nas zrobić białą plamę światła informacyjnego i 01 i nie ma, czy jest i to cała filozofia działania tego systemu informacyjnego, żeby zablokować zerem, albo przesłać jedynką cały nasz duchowy dorobek naszej mikrofirmy i nic więcej, raz ciemność, a raz światło i co to jest piorun to każdy wie, że to światło i jak połączyć nasze światło ze światłem pioruna no to już umarł w butach taki tam użytkownik tych wszystkich udogodnień na prąd elektryczny sygnału 01 i prawdopodobieństwo wystąpienia takiego faktu jest mikromałe i nikt na opakowaniu jednak nie umieszcza ostrzeżenia , że taki fakt może nas osobiście spotkać i na smarturządzeniu nie ma ostrzeżenia, że miliony ludzi pali tytoń, a tylko mikroprocent zapada na chorobę uzależnienia od połykania 01 i to tylko jedno zdanie o tym, że ktoś nas wkręca w te 01 i nas nakręca na aktywne pogranicze w ramach rządowego programu zrobienia z nas tych no, meneli komputerowych, którzy będą żebrać o każdy laptop i każdy smartmonitor i daj mi na 01 parę złotych z mikrodotacji proszę państwo, bo nasz świat to świat nastawiony na dotacje w ramach rządowego programu z unijnego funduszu spójności systemu w ramach unii firm hightech i tu oczywiście pora na uśmiech, że nikt tu aż tak uzależniony nie jest, że spoko się wyłączy i już i tu można się uśmiechnąć, że państwo nie zrezygnuje z tej całej wiedzy o nas w ujęciu statystycznym i całe lata walki i w końcu każdy z nas dorobił się swojego miejsca w tym całym systemie totalitarnej walki o każdą informację

  6. i grant ważna sprawa i najważniejsze, żeby nikt nas nie wyprzedził przy tym okienku po grant, żeby tak się sformatować i taki poziom na interfejsie mieć, żeby nie przepuścić żadnej okazji do doinformowania się, bo informacja to nasze być, albo nie być i pozyskać grono informatorów dla realizacji naszego aktywnego Pogranicza to warunek sukcesu w aktywnym programie na życie i to wszystko w ramach rządowego programu na pobudzenie aktywności, żeby nie siedzieć bezmyślnie o niczym , tylko się jakoś zebrać w sobie i się zaktywizować i sobie powłączać ten program na pozyskanie aktywności i dalej to niestety uśmiechnąć się nie ma za bardzo jak, z tego wysiłku i z tej całej aktywności taki nerw w nas się budzi i jak tego nerwa tknąć to ta aktywność sięga zenitu i można by rzec sukces rządowego programu zwalczania bezczynności i tej całej patologii, która nie rozumie dlaczego rząd i inne instytucje państwowe mają takiego nerwa na to aktywne Pogranicze i na wciskanie nam tego kitu w systemie 01 za pośrednictwem platformy prawnej dostosowanej do sprzedaży nam usług, które tak właściwe na nas wymusza system ustaw na taką potrzebę posiadania potrzeby na pozyskanie usług w ramach państwowej strategii przeciw życiu na pustyni informatycznej i dalej uśmiechnąć się nie już jak, bo dalej to widać, że my na służbie jesteśmy u światowego potentata aktywności na pograniczu , który swoją aktywnością zaraża cały świat i tu widać, że to zjawisko na miarę pandemii aktywności na to, żeby cały świat skonfigurować w systemie 01 i co, dlaczego się śmiejesz, że co niby, że jak to, że najważniejsze to, żeby przyszli i się kompatybilni jacyś na tym panelu aktywności okazali i zamiast widelca to teraz telefon musi starczyć przy stole i nadziabać na ten widelec sobie tych frykasów i się najeść i tak się popatrzy na ten cały zastawiony stół, to nikt głodny nie jest i tylko na telefon się zerka, że może wpadnie jakiś kąsek i się wstanie od stołu i się swoim jedzonkiem każdy naje się ze swojego talerza ustawionego na rządowy program na cyfrę plus

  7. i tak ogólnie to widać, że poparcie dla rządowych programów ciągle i ciągle i na wzrostowej fali i oczywiście zawsze znajdzie się paru takich tam, którym nie ma kto wytłumaczyć i potem skutek taki, że na pomnikach teraz podkoszulki z nadrukami w ramach jakiegoś tam niby rzekomego jakoby niezadowolenia z polityki polskiego rządu i warto tu spojrzeć na swoje łącze do swojego IP i tam jakoś na tym łączu nikt nie zawiesza żadnych takich tam oznak , że nam coś jakby mogło by coś jakoś się nie konfigurować i jak się nie konfiguruje to każdy puka o konfigurację w ramach polskiej rzekomo strategi zwalczania braku kompatybilności z ogólnoświatową konstytucją łączy na przekaźnikach sygnału i tu może warto zdobyć się na może coś jakby na refleksję o tym, co polskie, a co nie jest polskie i gdzie w tym wszystkim jest polska strategia rozwoju naszego kraju i jak w tym sygnale znaleźć choć odrobinę polskiej tradycji i tego folkloru w uruchamianiu machiny cyfrowego przekazu informacji i tak sobie stoję w kolejce do kasy i patrzę na te maszynę losującą te kupony na marzenia o wygranej w międzynarodowym systemie marzeń o wielkiej wygranej i marzenia o wygranej jakby nas połączyły w jeden świat marzycieli, że maszyna wypluje dla nas te eurowygrane w eurowalucie przeliczonej na polskie grosze i na nasze to wygrana wynosi setki milionów i tylko wysłać kupon i czekać na swój grant z unii monopolu loteryjnego na euroblackjacka i najważniejsze, żeby nie patrzeć bezczynnie tylko działać i grant na wyciągnięcie portfela i tylko jeden krok dzieli cię od wielkiej wygranej i niezadowolenie z polityków można sobie zademonstrować podkoszulkiem na polskim pomniku i jakoś uratować odrobinę polskości dla następnych pokoleń i chwycić się tej odrobiny polskości i bronić jej co sił, bo sygnał 01 nie ma litości, zniszczy cały dorobek wielu pokoleń w walkę o granice i zachowanie polskości i uśmiechnąć się nie ma jak, zupełnie nie ma już jak i jedne co nam zostało to zapytać, co się z nami stało i gdzie szukać odpowiedzi i czy art -rock -festiwal dziedzictwa kultury nam pomoże przetrwać kryzys w budowaniu tożsamości społeczeństwa rozumiejącego polską rację stanu w polityce miedzynarodowej

Comments are closed.