horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju :-)

Aktywne Pogranicze – do zdobycia granty 11 tys. dla organizacji i grup nieformalnych

Aktywne Pogranicze, to program w którym 10 młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub spółdzielni socjalnych z naszego powiatu otrzymać może dotacje w wysokości 11 tys zł na swój rozwój (w roku 2018- 5 tys i 2019 – 6 tys). Ważne, że nie jest wymagany wkład własny, a na dodatek taka organizacja oprócz pieniędzy otrzyma wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa animatora – w naszym powiecie jest nim Marcin Piotrowski 510820 855 – lubaczow@aktywnepogranicze.pl
W gminie Horyniec-Zdrój pierwsze spotkanie informacyjne i szkolenie z uzupełniania prostych wniosków o grant zaplanowane jest na piątek 10 sierpnia godz. 13.00 – świetlica koło stadionu.
 
Wnioski można składać od 10 sierpnia do 31 sierpnia. Pieniądze będą dostępne już w połowie września – www.aktywnepogranicze.pl

Dodatkowe informacje o tym kto możne się ubiegać o grant:

Grupy nieformalne to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Grupy nieformalne, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1. str.

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem). Grupy samopomocowe nieposiadające osobowości prawnej, których członkowie pełnią funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowych, której cele statutowe dotyczą działań samopomocowych nie mogą uzyskać wsparcia w ramach Priorytetu 1.

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Organizacja pozarządowa (tzw. patron) – to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna/ grupa samopomocowa będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma mikrodotacje na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

5 Comments

  1. i jedno co w tym wszystkim jest jasne, że można uzyskać pomoc w ramach nieformalnej grupy niesamopomocowej lub samopomocowej i do uzyskania tej pomocy osobowość prawna nie jest wymagana i co to jest osobowość prawna to mniej więcej chodzi o to, że jak, kto korzystał z porady w sądzie to znaczy, że ma już osobowość prawną i może mieć problem z pozyskaniem jakichkolwiek dotacji i, że wpisane do rejestru KRS nie jest jednoznaczne z tym, że osobowość prawna może stanowić jakąkolwiek przeszkodę w uzyskaniu dotacji, a jak kto nie zrozumiał lub ma wątpliwości, czy zrozumiał może stworzyć nieformalną grupę samopomocową i dostać dotację w ramach formalnej grupy w ramach statutu określonego prawem, innymi słowy granotobiorca to grupa osób, która poprzez swoją działalność ma prawo do dodatkowych środków na swoją działalność

  2. i jak , kto nie zrozumiał to warto sięgnąć do map i tam odnaleźć tych no, koordynatorów i taki wyjaśni, gdzie szukać danych do sporządzenia wniosku o granta i to ,co najważniejsze , żeby aktywne działać tu, na tym naszym Pograniczu i w zasadzie to wszystko co można zrobić i teraz tylko czekać na rozpatrzenie wniosku i dalej aktywnie działać w ramach własnej wizji Pogranicza i potem tylko już patrzeć , że jaki reporter nie przepuści okazji, żeby całemu Podkarpaciu wyjaśnić, co to jest aktywne Pogranicze i tak właściwe to wszyscy mniej więcej wiedzą co to jest, że siedzi się na walizkach i takiemu tam reporterowi opowiada się, że jak fajnie, że tyle tych samolotów i, że no ten pociąg na tej stacji to jak ulał nam przypasował do realizacji naszej wizji i ten taki wagonik wąskotorowy z tą ciuchcią, no to takie coś to jest to i najważniejsza to, co jest w tym wszystkim to aktywność i każdy szuka swojego granta, po to, żeby wykazać się aktywnością i potem otwiera się rocznik statystyczny i tam wszystko jasne i najważniejsze to wyszukać swoją tabelę i swoje miejsce w tabeli i w takim statystycznym ujęciu to niestety wychodzi, że to całe spożycie to sprowadza się do jednego mianownika i tu niestety cała złożoność świata jakby na dalszym planie i z tabeli wychodzi, że i owszem spożycie mamy i tylko, że w karafce, w statystycznym ujęciu to my wypijamy ten taki przezroczysty płyn i jak tak popatrzeć na nazwę karafki i na efekt końcowy po spożyciu karafki to wychodzi na to, że spożycie daje ten sam efekt końcowy i uff,oczywiście można to ująć jaśniej i wprost to sobie powiedzieć i tylko mało kto, ma komu odwagę cokolwiek wprost powiedzieć i potem o, co się dzieje, żeby dostać granta to, trzeba iść po karafkę i jakoś skoordynować napis na karafce z odpowiednia karafką i oczywiście można to ująć nieco prościej i tylko mało kto umie wybrnąć i w pomroczności urzędniczych pism zobaczyć jasność i na karafce tylko logo i ten no, aplikacja na telefon i o, XXI wiek i słowo klucz to ciągle brzmi, kultura

  3. i tu w tym grancie chodzi o tę kulturę pozyskania grantu, żeby umieć ustawić się we właściwej kolejce do właściwego okienka i z pobieżnego czytania urzędniczego bełkotu wynika, że ogólnie brakuje nam jeszcze w szkołach jednego przedmiotu, lekcji prawa i sprawiedliwości, żeby w tym urzędowym plakacie dostrzec jakąś deskę ratunku, która uratuje nas od konsekwencji nieznajomości i nieumiejętności podporządkowania każdego ludzkiego odruchu w ramy prawa i potem mamy w codziennym życiu sytuacje, które skłaniają do refleksji, że wyjście z domu może stanowić zagrożenie dla ładu i porządku publicznego, a przepisy prawa i sprawiedliwości nie mają w sobie żadnego luzu i wręcz odwrotnie widać coraz większy rygoryzm i każde słowo to dolewanie oliwy do palącego ognia ustawowych regulacji, które wymagają od nas coraz większego podporządkowania życia w rozumienie przepisów prawa i potem taka sytuacja nas może spotkać, że proszę pani tu nie wolno parkować, bo tu grozi KK taki numer z takiego ustępu i co tu w takiej sytuacji można i jaki tu może nas uratować przepis i czy w ogóle możliwy jest jakikolwiek dialog i jakakolwiek poprawa w relacjach obywateli jako społeczeństwa budującego świat wspólnych wartości i czy świadomość przepisów prawa to bardziej przeszkoda niż pomoc w budowaniu relacji społecznych opartych na wzajemnym zrozumieniu siebie nawzajem i bagatelizowanie tego zagadnienia prowadzi do nieodwracalnych zmian w życiu społecznym, zmian w świetle, których coraz bardziej widać, że zanikają więzi przyjacielskie, rodzinne i coraz bardziej stajemy się dla siebie obcymi ludźmi, coraz bardziej oddalamy się od siebie nawzajem i musi nam wystarczyć nam dom pobytu dziennego, a rodzina tylko na zdjęciu i wszystko w porządku, mówimy, nie nic takiego wszystko w w porządku, tylko tego skypa jeszcze sobie zamontujemy i już tylko jedno pasmo szczęścia rodzinnego i przyjaciele do końca świata i to wystarczy na to mikrodotacja, w ramach walki w wykluczeniem i mamy klucz do szczęścia, świetlana przyszłość wprost ze światłowodu

  4. i dalej to widać, że brak nam jeszcze wielu kilometrów światłowodu i brak nam jeszcze wielu programów do zainstalowania w naszych smart-komputerach i jeszcze brak nam tego grantu, żeby to wszystko sobie nabyć w ramach promocji na realizację programu na mieszanie sobie w życiu tymi ułatwieniami, żeby do komputera podłączyć sobie całe to no, prawne zaplecze na rozumienie RODO i jeszcze parę innych przepisów, którymi nas atakują ci, no tacy różni apologeci walki z wykluczeniem i jak już to wszystko nabędziemy to możemy spokojnie patrzeć na swoją ten no, przyszłość, zupełnie spokojnie, bo tam w tym necie to tylko ludzie, którzy pomagają sobie nawzajem i tam same dobre intencje w światłowodzie czuć, bo przecież gdyby co złego, no to by nikt sobie tego nie nabywał za żadną cenę i można spać spokojnie, operator sieci czuwa nad naszym bezpieczeństwem i w razie czego da znać to sobie te darmowe minuty doładujemy na darmowe sms i mejle każdy wie, że na takie coś to mikrodotacja w zupełności wystarczy i tylko jak tak się zastanowić, to tak właściwe to, gdzie pan /pani pracuje i tu odpowiedź może nas zmylić, bo jak tak się przyjrzeć to my wszyscy za technicznych robimy przy obsłudze tego całego sprzętu i pin, jaki pin , no, ja się pytam jaki pin, pin na IQ, no ludzie, to tu też z pinem, ale z jakim , no a jaki to teraz i co pina trzeba się bać, ale dlaczego, że tych paru liczb się przestraszyć można, no to może jednak bójmy się tych 01 i tego całego systemu 01 i co to jest system dwójkowy, bo to tylko dwie liczby,01 i pin to też dwie liczy i wszędzie tylko 01 i ja stukam 9, a tu 01 wyskakuje i przed użyciem skonsultuj się animatorem systemu

  5. i tu taka ogólna reguła już istnieje, że najpierw to trzeba sobie w ramach tych mikrodotacji to laptopa zakupić, nie w ramach luksusu, ale dla normalnego funkcjonowania firmy w gospodarce rynkowej, w ramach istniejącego systemu prawnego, który nakłada na nas obowiązek elektronicznego przesyłania wielu danych i walka z wykluczeniem trwa i cały aparat państwowy nastawiony jest na tę walkę, żeby z nas zrobić białą plamę światła informacyjnego i 01 i nie ma, czy jest i to cała filozofia działania tego systemu informacyjnego, żeby zablokować zerem, albo przesłać jedynką cały nasz duchowy dorobek naszej mikrofirmy i nic więcej, raz ciemność, a raz światło i co to jest piorun to każdy wie, że to światło i jak połączyć nasze światło ze światłem pioruna no to już umarł w butach taki tam użytkownik tych wszystkich udogodnień na prąd elektryczny sygnału 01 i prawdopodobieństwo wystąpienia takiego faktu jest mikromałe i nikt na opakowaniu jednak nie umieszcza ostrzeżenia , że taki fakt może nas osobiście spotkać i na smarturządzeniu nie ma ostrzeżenia, że miliony ludzi pali tytoń, a tylko mikroprocent zapada na chorobę uzależnienia od połykania 01 i to tylko jedno zdanie o tym, że ktoś nas wkręca w te 01 i nas nakręca na aktywne pogranicze w ramach rządowego programu zrobienia z nas tych no, meneli komputerowych, którzy będą żebrać o każdy laptop i każdy smartmonitor i daj mi na 01 parę złotych z mikrodotacji proszę państwo, bo nasz świat to świat nastawiony na dotacje w ramach rządowego programu z unijnego funduszu spójności systemu w ramach unii firm hightech i tu oczywiście pora na uśmiech, że nikt tu aż tak uzależniony nie jest, że spoko się wyłączy i już i tu można się uśmiechnąć, że państwo nie zrezygnuje z tej całej wiedzy o nas w ujęciu statystycznym i całe lata walki i w końcu każdy z nas dorobił się swojego miejsca w tym całym systemie totalitarnej walki o każdą informację

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑