Horynieckie organizacje patriotyczne w Załużu

W niedzielę 24.06.2018r. w Załużu odbyły się coroczne obchody ku czci pomordowanych mieszkańców Załuża-Czarne, Podłęża i Dachnowa przez niemiecki Wehrmacht w dniu 22 czerwca 1941r. W tym roku przypadała 77 rocznica tej okrutnej zbrodni. W uroczystości udział wzięła delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański na woj. podkarpackie i lubelskie w składzie: Prezes gen. bryg. Wiesław Wojtowicz, Zastępca Prezesa Marek Białek, Zbigniew Serkis i Stanisław Wasylowski, uczestniczyła w uroczystościach

Po mszy świętej odbyła się ceremonia wręczenia Krzyży Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Zaszczytu odznaczenia dostąpiła Pani Edyta Kudyba – Dyrektor SSPzOP w Załużu oraz Społeczna Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym w Załużu. Krzyże wręczyli: Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański na województwo podkarpackie i lubelskie – Gen. bryg. Pan Wiesław Wojtowicz, Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręgu Lubaczowskiego Pan Tadeusz Antonik oraz Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów. W okolicznościowych przemówieniach zarówno Pani Dyrektor jak i Pan Wójt podkreślili ogromną wagę patriotyzmu, popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski w minionych wojnach jak również kwestię podtrzymywania pięknych tradycji Wojska Polskiego wśród dzieci i młodzieży oraz wrażliwość społeczną na ludzką krzywdę.

Zwieńczeniem obchodów w Załużu stało się złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez gości i uczestników pod pamiątkową tablicą z nazwiskami 30 ofiar niemieckiej zbrodni znajdującą się w przedsionku kościoła.

foto i tekst: lubaczow.com.pl