Organizacje patriotyczne z Horyńca na uroczystości w Piotrawinie

W dniu 28 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej i Związek Kombatantów i BWP delegacja w składzie Prezes Okręgu gen. bryg Wiesław Wojtowicz, Stanisław Wasylowski, Zbigniew Serkis, Marek Białek, uczestniczyli w uroczystości patriotyczno-religijnej Bractwa Liderów w Piotrawinie nad Wisłą (Lubelszczyzna). Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Sanktuarium św. Stanisława. Mszę św. odprawił ks. kanonik ppłk Adam Lemieszek proboszcz parafii. Następnie uczestniczono w wycieczce do historycznych miejsc od XI do XV wieku. Na zakończenie uroczystości odbył się uroczysty obiad w zamku.