Komisja konserwatorska przy Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków zatwierdziła listę dotacji przyznanych na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych obiektach w 2018 r.

Na liście do dofinansowania znalazły się też zadania, o które wnioskowała Gmina Horyniec-Zdrój. W bieżącym roku prowadzone będą prace konserwatorskie związane z  odnowieniem zabytkowych nagrobków na horynieckim cmentarzu – wysokość dotacji wyniesie 18 000 zł. Swój dawny blask odzyska m.in. nagrobek Anieli z Ropskich Jaskulskiej a 5 nagrobków z kamieniarki bruśnieńskiej poddanych zostanie oczyszczeniu, stabilizacji i wstępnej konserwacji . Całkowita wartość robót, które zostaną wykonane zamknie się kwotą 38 000 zł.

Wsparciem finansowym Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków objęte zostaną również inne zabytki z naszej gminy. Muzeum Kresów w Lubaczowie prowadzić będzie prace remontowo-konserwatorskie przy Cerkwii w Nowym Bruśnie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP zostanie wsparta przy pracach związanych z odnowieniem polichromii ściennej nawy głównej i elementów wyposażenia w kościele parafialnym, zaś Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej otrzyma wsparcie na kontynuację prac związanych z konserwacją 28 zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Starym Bruśnie. źródło info: horyniec-zdroj.pl