Po uroczystości Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej oddziały z Lubaczowa i Horyńca-Zdroju oddały hołd poległym w walce z UPA milicjantom pochowanym na cmentarzu w Nowym Bruśnie.

Następnie w Horyńcu Zdroju organizacje uhonorowały medalami działaczy:

Medal Pamiątkowy Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej otrzymał kpt. SG Zbigniew Mikus. Krzyż „Weteranom WOP i rezerwistom Straży Granicznej i Sympatykom”: Stanisław Pachołek, Zbigniew Cisek, Marek Flis, Adam Antonik. Medal „Pamięci tym co forsowali Odrę i Nysę Łużycką”: Stanisław Serkis, Zbigniew Serkis, Adam Antonik, Marek Flis, Zbigniew Cisek, Jan Mokrzycki.