Uroczystość w Radrużu

29 kwietnia odbyła się uroczystość ku pamięci pomordowanych mieszkańców Radruża przez bandy UPA. Rozpoczęła się Mszą Św. w intencji pomordowanych mieszkańców i po niej nastąpił przemarsz pod pomnik.

Tam zwyczajowo wygłoszono okolicznościowe przemówienia, wśród których jak zwykle wyróżnia się to wygłaszane przez Panią Jadwigę Zarembę, która ma korzenie rodzinne w Radrużu. Oddano też hołd mieszkańcom, składając kwiaty i znicze pod pomnikiem. Delegacje biorące udział w uroczystości to: Mieszkańcy Radruża, Urząd Gminy Horyniec-Zdrój z wice wójtem Januszem Wużyńskim i przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Woźnym, Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju z zastępcą dyrektora Ryszardem Lewientowiczem na czele, Związek Kombatantów i BWP oraz Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański z prezesem Wiesławem Wojtowiczem na czele i delegacja Okręgu Lubaczowskiego stowarzyszenia, oraz inni goście. Więcej fotografii na fb horyniec.info TUTAJ