17 kwietnia odeszła na zawsze od horynieckiej społeczności wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju Ś. P. Pani Maria Kłysewicz.

Społeczność Horyńca-Zdroju składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinie…