Uroczystości odbędą się na polach nieistniejącej wsi Rudka, obok pomnika pomordowanych przez UPA

Program uroczystości:
12:30 – program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Nowym Lublińcu
13:00 – Msza Święta w intencji pomordowanych mieszkańców Rudki (w namiocie przy pomniku)
14:00 – założenie kwiatów pod pomnikiem ku czci mieszkańców Rudki pomordowanych przez UPA