Dziś ogłoszona została lista 11 nowych Pomników Historii. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręczył oficjalne dokumenty, potwierdzające uznanie jedenastu kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Wśród nich znalazł się zespół cerkiewny w Radrużu. Wpis odebrała z rąk prezydenta delegacja z powiatu lubaczowskiego, gminy Horyniec-Zdrój i Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

info: www.nid.plfoto