Już do nabycia listopadowe numery gazet: Ziemia Lubaczowska i Kresowiak Galicyjski

Już w punktach sprzedaży w całym powiecie, oczywiście także w Horyńcu, nowe numery regionalnych gazet – Ziemia Lubaczowska i Kresowiak Galicyjski. Ziemia Lubaczowska tym razem przygotowała ciekawe artykuły związane z kandydatami na wójtów i burmistrzów w powiecie, a także na temat zarobków radnych gminnych i miejskich. Znajdziemy tam też ciekawy artykuł na temat kamieniarzy żydowskich z Lubaczowa. Kresowiak Galicyjski tym razem proponuje nam drugą cześć wywiadu na temat kamiennych krzyży przydrożnych, oraz artykuł o proboszczu z Nowego Brusna Józefie Mołodyńskim.