horyniec.info

przyjazna strona Horyńca-Zdroju

Święto Niepodległości w Horyńcu z klimatem

Tym razem Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Horyńcu-Zdroju odbyło się późnym popołudniem, w czasie ceremonii pod Pomnikiem Wolności zrobiło się już ciemno, co nadało jej unikalnego klimatu. Specjalnie podświetlony pomnik na uroczystość sprawiał wrażenie punktu centralnego, skupiającego uwagę uczestników.

Obchody Święta Niepodległości zostały w Horyńcu zainicjowane Powiatowymi Zawodami Pływackimi o 12:00. Następnie o 15:00 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, po której przed Kościołem Zdrojowym uformowana została kolumna na czele z orkiestrą, która udała się pod Pomnik Wolności.

Pod Pomnikiem odbyła się ceremonia, gdzie oddano hołd poległym. Najpierw odbyła się okolicznościowa modlitwa, potem głos zabrali: Wójt Gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubaczowskiego Marek Wiśniewski. Po wystąpieniach przystąpiono do złożenia kwiatów i wieńców pod Pomnikiem.

Delegacje, które wzięły udział w uroczystości to: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój i Rada Gminy Horyniec-Zdrój, Szkoła Podstawowa w Horyńcu-Zdroju, delegacja Rady Powiatu Lubaczowskiego, Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański, Gminne Koło Emerytów i Rencistów w Horyńcu-Zdroju, delegacje sanatorów: Uzdrowisko Horyniec, CRR KRUS, Bajka, Straż Graniczna w Horyńcu-Zdroju.

Uroczystość zakończona została krótkim montażem słowno muzycznym, wykonanym przez uczniów. Do obstawy uroczystości zostały oddelegowane horynieckie grupy harcerskie. Więcej zdjęć na fb horyniec.info TUTAJ

6 Comments

  1. i pojawiły się głosy , że u nas marnie z patriotyzmem, bo marną frekwencję zrobiliśmy i tu w związku z takimi głosami warto wspomnieć, że tak w sumie to trudno zebrać wszystkim na jednej uroczystości i przedszkolaki mają swój termin na świętowanie, młodzież szkolna w sumie też tak jakby w swoim dogodnym dla siebie terminie i pozostali tak jakby poza głównym nurtem świętowania i jedno jest tu pewne, że wszyscy czujemy się patriotami, bez względu na różne komentarze w tej kwestii poddające w wątpliwość nasz patriotyzm i w związku z frekwencją trzeba tu wspomnieć fakt, że wyludnianie naszej gminy nie zostało zahamowane i nadal postępuje i jakby tak nas ułożyć w rankingu szybkości wyludniania i starzenia się to patrząc po frekwencji w kościele to zajmujemy wysokie lokaty w tym względzie i tu by można dodać za politykami, że niezadługo nazwiska Polaków pojawią się na listach do wyborów w Bawarii i innych landach niemieckich oraz o wspomnianych przez polityków innych krajach Unii Europejskiej i zapewne już są takie nazwiska i tylko mało kto z nas interesuje się zagranicznymi wyborami w kontekście udziału Polaków na listach wyborczych i ilu z naszych odnosi sukcesy w wyborach w krajach zjednoczonej Europy i frekwencja u nas marna ogólnie w ludności gminy , co przekłada się na nasz udział w różnych uroczystościach i imprezach z innych obszarów życia naszej gminy

  2. i jedno jest tu widoczne, że wielu z nas żyje w świecie prostych wartości i prostych przełożeń i dlatego często słychać takie oceny, że jak kto nie chodzi do kościoła to bezbożnik, a jak kto nie chodzi na uroczystości państwowe to nie jest patriota i idąc tym tokiem myślenia można do siebie zrazić wielu ludzi tak zupełnie niechcący włożyć kogoś do nie tej szufladki i przypiąć nie taką łatkę na kogoś, kto na to nie zasługuje i jednak jest w nas taka łatwość w wypowiadaniu publicznie takich prostych przełożeń i o patrzcie przez ch napisał słowo, harcerz i taki z niego harcerz przez ch i cała klasa już się śmieje z ofiary zawiłości ortograficznych języka polskiego i fakt jednak pozostaje faktem, ze wielu z nas dostrzega potrzebę zmian i to w wielu dziedzinach naszego życia, bowiem chciałoby się by ten świat prostych przełożeń stał się faktem i żeby wyrazem naszego patriotyzmy był udział w uroczystościach ku czci osób zasłużonych dla odzyskania niepodległości

  3. i tak się można zastanowić nad naszym patriotyzmem w kontekście Unii Europejskiej i czy nasz patriotyzm należy w tym kontekście postrzegać jakoś inaczej i właściwe to kto zasługuje na miano patrioty, czy ten, co pracuje w Polsce czy bardziej ten, kto pracuje za granicą i czy lepszym patriotą jest ten, kto nie narzeka na klimat w Polsce i idzie na uroczystości państwowe bez względu na pogodę polityczną , a może lepszym patriotą jest ten, kto widzi Polskę jako kraj dwóch prędkości patriotycznych i dwóch prędkości rozwoju Unii Europejskiej i jedno w tym wszystkim nas może zdumieć, że to wszystko dzieje się w XXI wieku i wielu z nas pragnie dialogu społecznego ponad wszelkimi podziałami i życia w świecie, który nas łączy w jedną wspólnotę i teraz mamy Unię Europejską i Polskę w Unii Europejskiej , a przy władzy ludzie , dla których czas się zatrzymał w czasach peerelu i wciskają nas w ubrania, z których już wyrośliśmy i jeszcze się nas strofuje jak uczniaków, nas dla których ważny jest świat wspólnych wartości i wspólna praca dla dobra Polski, a wmawia się nam , że nie szanujemy demokratycznych standardów i taka narracja to totalny absurd, absurd wyrosły z retoryki katedry prawa pro politiko bono i aż można się zdumieć do czego zdolni są młodzi , ambitni prawnicy, którzy stracili z oczu świat dobra wspólnego

  4. nas, chrześcijan , którzy wyciągają nieustannie rękę do zgody i wzajemnego zrozumienia ciągle wystawia się na próbę i nie czekamy tu na kolejnego księdza ,który będzie poświęcał swoją reputację i swoje życie , żeby po raz kolejny nam tłumaczyć, nam Polakom na czym polega dialog między ludźmi w imię wartości chrześcijańskich i czekamy na to, że rządzący naszym krajem znajdą w sobie potrzebę pracy ze wszystkimi demokratycznie wybranymi przedstawicielami władz i tu można by rzec taki precedens przed nami, żeby w imię wartości chrześcijańskich rządzący naszym krajem podjęli dialog, nie pod presja zamieszek społecznych i ruchu solidarności społecznej, ale w wyniku niewymuszonych działań podali do dymisji swój dotychczasowy sposób sprawowania władzy

  5. tylko westchnąć można do jakiego rodzaju patriotyzmu wspólnymi siłami już doszliśmy, że każdy sam sobie świętuje w swoim dobrobycie i tu można się zastanawiać i poddać w wątpliwość taki rodzaj świętowania i powiedzieć, że marnie u nas z patriotyzmem i coraz marniej u nas z frekwencją

  6. i warto się zastanowić, a skąd my ten patriotyzm mamy w sobie brać, skąd czerpać siły i natchnienie do pracy nad patriotyzmem i tu widać tylko jedno, w XXI wieku straciliśmy poczucie bycia wspólnotą ludzi razem pracujących dla wspólnego dobra, bowiem na pierwszym miejscu stawimy siebie i swoja rodzinę, i nawet tego nie widzimy, że nasz świat wartości coraz bardziej oddala nas od siebie nawzajem, bo straciliśmy w życiu wspólny punkt odniesienia, wspólne dobro jakim jest Ojczyzna i jakim jest Bóg i zamykamy się w swoich domach i tam jest nasz cały świat, a wspólne wartości coraz bardziej niewidoczne i wystarczy zdawkowa rozmowa gdzieś w sklepie i takich tam parę zdań i marnie u nas z patriotyzmem i marna frekwencja i marne nasze życia i marność taka wszędzie i ciągle tyle nam trzeba, żeby tę marność jakoś ukryć za fasadą materialnego dorobku i to jedyne co wynika z naszej pogoni za własnymi marzeniami

Comments are closed.

© 2018 horyniec.info

Theme by Anders NorenUp ↑