Stowarzyszenie Folkowisko przy współpracy z parafią i proboszczem zorganizowało akcję porządkowania cmentarza w Nowym Bruśnie (kiedyś na terenie wsi Rudka, która teraz nie istnieje). Mimo złej aury, niskiej temperatury i deszczu udało się zająć 20 nagrobkami. Jednocześnie na cmentarzu pracowali też członkowie Szkolnego Koła PCK z Horyńca-Zdroju, którzy sprzątali cmentarz. Wcześniej w Radio Rzeszów Marcin Piotrowski ze Stowarzyszenia Folkowisko udzielił wywiadu, zachęcając ludzi do prac na cmentarzu. Można jej odsłuchać: www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/6623/ratuja-zapomniane-nagrobki-w-powiecie-lubaczowskim

Akcja rozłożona była na dwa dni, 21 i 28 października. Najpierw  zostały zrobione wstępne prace inwentaryzacyjne i postawiono do pionu 5 nagrobków. Wymagały one szybkiej interwencji, bowiem były bardzo przechylone i mogły upaść w każdej chwili, co za tym idzie, mogły się też uszkodzić. Główny dzień prac, to sobota 28 października, wtedy to wolontariusze poświęcili się wydobywaniu z ziemi i prostowaniu nagrobków.

Dzięki przeprowadzonym wywiadom z mieszkańcami Nowego Brusna i Rudki, postanowiono podjąć dalsze działania związane z tym cmentarzem. Ponieważ jest to użytkowana nekropolia (powstała tuż przed I Wojną Światową) i zarządza nią lokalna parafia, to w najbliższym czasie nie ma szans wpisu na listę zabytków. Stowarzyszenie podejmie się sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji tego cmentarza do następnych świąt, poddane zostaną też odnowieniu wybrane nagrobki, przy współpracy z ich właścicielami.

Może się uda zorganizować na wiosnę kolejną akcję porządkowania tej starej części cmentarza. Kolejnym szczególnym cmentarzem, na który warto zwrócić uwagę jest nekropolia z I Wojny Światowej w Nowym Bruśnie. Podczas ostatnich działań Stowarzyszenie odwiedziło ten cmentarz i wykonało sondażowe prace. Tutaj też Szkolne Koło PCK z Horyńca-Zdroju wykonywało prace prorządowe – grabienie liści, gałęzi i czyszczenie tablic. Niestety ostatnie odkrzaczenie nie zostało wykonane odpowiednio, bowiem płytko ukorzenione krzewy zostały tylko ścięte i odrastają, co spowoduje niedługo szybkie jego zarośnięcie. Trzeba opracować dla tego cmentarza odpowiedni plan prac i wykonać zaawansowane prace porządkowe, ale i też inwentaryzacyjne.