Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubaczów udostępniło wizualizację upamiętnienia miejsca po pustelni św. Brata Alberta na wzgórzu Monastyr pod Werchratą. Obiekt ma powstać jeszcze w tym roku!

Zgodnie ze słowami Świętego Brata Alberta:
,,Mieszkamy w najpiękniejszym zakątku Polski,
napawamy się czarownymi widokami,
oddychamy najzdrowszym powietrzem w nagrodę za to,
że w najgorszych warunkach służymy najnieszczęśliwszym bliźnim”.
Na zakończenie roku Św. Brata Alberta chcemy wybudować w leśnictwie Werchrata na wzgórzu Monastyrz, w miejscu pierwszej pustelni założonej w roku 1891 wiatę turystyczną dla tych, którzy odwiedzili to miejsce w ostatnim okresie czasu, jak również dla wszystkich osób, którzy będą chcieli to miejsce odwiedzić w przyszłości.

źródło foto i tekst: fb Nadleśnictwo Lubaczów, Lasy Państwowe