Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała promesy na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk. Horyniecka gmina dostała 560 tys zł na remont drogi w Wólce Horynieckiej z centrum wsi do rzeki Papierni.