74 rocznica mordu i wywozu ludności Łukowej: W dniu 2 lipca 2017 roku w Łukowej odbyły się uroczystości związane z 74 rocznicą wymordowania mieszkańców okolicznych miejscowości przez hitlerowskiego okupanta. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. NMP w intencji pomordowanych i ich rodzin. Ksiądz Grzegorz Kogut powitał wszystkich zebranych oraz zaproszone delegacje. Po zakończeniu mszy św. wszyscy zebrani przeszli pod pomnik pomordowanych znajdujący się na placu przed kościołem. Wójt gminy Łukowa Stanisław Kozyra po przedstawieniu delegacji przedstawił krótką historię tego miejsca. Nadmienił, że 3 lipca 1943 roku gmina Łukowa wczesnym rankiem została okrążona silnym kordonem wojsk hitlerowskich, żandarmerii i policji i po segregacji na placu kościelnym wywieziono 2100 osób: 490 rodzin w tym 729 mężczyzn, 779 kobiet i 682 dzieci. Podczas akcji zabito 51 osób: 39 mężczyzn, 10 kobiet i 2 dzieci.

Następnie złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze w hołdzie pomordowanym. W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański na woj. podkarpackie i lubelskie na czele z prezesem ppłk Wiesławem Wojtowiczem i Okręgu Lubaczowskiego na czele z Tadeuszem Antonikiem. Miejscowe Koło ZKRP i BWP zorganizowało w swojej świetlicy spotkanie integracyjne. Dziękujemy za zaproszenie na tak ważną lekcję historii. fot Roman Zegarlicki, więcej zdjęć TUTAJ