W związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca 2016 r., w Hotelu Rzeszów w dniach 24 – 26 kwietnia 2017 r., w stolicy Podkarpacia odbyła się Konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, której organizatorem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu oprócz przedstawicieli agencji płatniczych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii uczestniczyli również: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl Prezes ARiMR Dariusz Golec, Zastępca Prezesa ARiMR Maria Fajger, Zastępca Prezesa Arkadiusz Szymoniuk, Dyrektor Podkarpackiego OR ARiMR Teresa Pamuła wraz z zastępcami – Wiesławem Polkiem i Tomaszem Nowakowskim oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Głównym celem konferencji było wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie zastosowania uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konferencja umożliwiła agencjom płatniczym GV4+3 podzielenie się doświadczeniami w zakresie wdrażania PROW w obecnym okresie finansowania. Uczestnicy konferencji dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Agencje płatnicze w poszczególnych krajach zajmują się obsługą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Podczas konferencji odbyły się sesje plenarne oraz cztery warsztaty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Omawiano m.in. tematy związane z konkurencyjnością cen, oceną i kontrolą wdrażania PROW 2014 – 2020 czy zapobieganie tworzenia sztucznych warunków. Wiele uwagi poświęcono też wspieraniu z budżetu PROW 2014 – 2020 młodych rolników, restrukturyzacji małych gospodarstw, a także przyznawaniu pomocy na realizację innowacyjnych pomysłów czy działań informacyjno-promocyjnych. Podzielono się również doświadczeniami z wdrażania PROW 2014 – 2020 w poszczególnych krajach oraz dyskutowano o uproszczeniu procedur.
Trzydniowe obrady pozwoliły uczestnikom konferencji uzgodnić pewne wspólne obszary działań, w których będą chcieli nadal pracować mimo wielkiej różnorodności i specyfiki państw. Jednym z tych obszarów jest kwestia, często podnoszona w aspekcie uproszczenia, a mianowicie weryfikacji racjonalności wydatków. Chodzi o to że agencje weryfikują wydatki na kilku poziomach. Pierwszy raz przy przyznawaniu pomocy beneficjentowi, drugi raz kiedy ponoszone są już wydatki. Dlatego należy wypracować takie stanowisko, które pozwoli to uprościć.
Druga wspólna inicjatywa wypracowana podczas rzeszowskiej konferencji związana jest z wykorzystaniem środków w ramach PROW po roku 2018. Komisja Europejska ma sprawdzać, jak poszczególne państwa wydatkują środki z tego programu i czy są one zgodne ze strategią Europa 2020 w obszarze innowacyjności – jest to bowiem nowy rodzaj działań jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi tego wydarzenia są: Program 1 TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa. źródło: ARIMR Izabela Kulaga