Niedawno w Nowinach ukazał się artykuł dotyczący Radruża i wiekopomnej chwili dla tej wioski jaką było wpisanie Radruskiej cerkwi na listę UNESCO!!Autor artykułu JANUSZA MOTYKI (co okazuje się lekkim nadużyciem, bo cerkiew dopiero oczekuje na owy wpis):

„”Jej doskonała bryła, z nawą krytą charakterystycznym namiotowym dachem z gontu, tonie w zieleni. Całość otacza biały mur z wapiennych ciosów. Miejsce zauroczy każdego, kto tu trafi.

Nic dziwnego, że greckokatolicki zespół z cerkwią obronną p.w. św. Paraskewy w Radrużu wpisano na listę światowych dóbr kultury UNESCO.

Radruż jako osada istniał już w 1444 roku. Wioskę lokowano na prawie wołoskim. Kolejne wzmianki mówią nam, że była tu parafia i cerkiew ruska.

– Był też kamieniołom, z którego mieszkańcy wydobywali wapienne ciosy. Na nich posadowiono niejedną chatę i zbudowano solidny mur, jak choćby ten który okala cerkiew – mówi Janina Kulczycka z Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie. Od niedawna jest „klucznikiem” w cerkwi, a o rodzinnym Radrużu wie prawie wszystko.

Kiedyś szumiało tu ciepłe morze

Wszechobecny wapień nie znalazł się tu przypadkowo. Obszar obecnego Roztocza był dnem ciepłego morza mioceńskiego.””

czytaj więcej>>